Refakat izni alan yurt dışına çıkabilir mi?
14.06.2017

Sahil güvenlik komutanlığında memur olarak çalışmaktayım. Kardeşimin rahatsızlığı sebebiyle 3 ay refakat izni aldım. Refakat iznimi yurt dışında kullanabilir miyim?

Cevap
Sağlık-Sen     19.06.2017

657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 23 üncü maddesinde "Devlet memurları, bu kanunda gösterilen süre ve şartlarla izin hakkına sahiptirler."denilmektedir.

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik 105’inci maddesinin son fıkrasında “Ayrıca, memurun bakmakla yükümlü olduğu veya memur refakat etmediği takdirde hayatı tehlikeye girecek ana, baba, eş ve çocukları ile kardeşlerinden birinin ağır bir kaza geçirmesi veya tedavisi uzun süren bir hastalığının bulunması hâllerinde, bu hâllerin sağlık kurulu raporuyla belgelendirilmesi şartıyla, aylık ve özlük hakları korunarak, üç aya kadar izin verilir. Gerektiğinde bu süre bir katına kadar uzatılır.ifadesi yer almaktadır.

Mazeret izinlerinde uygulama birliğinin sağlanması amacıyla Devlet Personel Başkanlığınca Kamu Personel Genel Tebliği Seri No:6 13/04/2016 tarihli ve 29683 sayılı Resmi gazete de yayımlanmış bulunmaktadır.

Refakat iznine ilişkin raporda neler yer almalı?

Ücretli refakat izni hangi sebebe binaen verilmiş ise ancak o amaçla kullanılabilir. Refakat için alınan izin amacı dışında seyahat veya tatil amacı ile kullanılması mevzuatımıza aykırılık teşkil eder.

Refakat izni kardeşin sizin bakımınıza muhtaç olduğu için verilmiştir. Bu amaç dışında refakat iznini kullanmak mümkün değildir.

Anılan hüküm ve açıklamalar muvacehesinde; kardeşinizin rahatsızlığına bağlı olarak verilen refakat izninde yurt dışına seyahat etmenizin mevzuata aykırı olacağı, ancak, kardeşiniz ile birlikte tedavi amacıyla yırt dışına çıkmanıza engel bir hususun bulunmadığı değerlendirilmektedir.

Sorular Anasayfasına Dön

  • memursen logo
  • sagliksen logo
  • sağlık bakanlığı logo
  • aileve sosyasl politikalar bakanlığı logo
  • calışma ve sosyal güvenlik bakanlığı logo